مزایای فروش در ارزان باما


 امکان ایجاد فروشگاه حرفه ای با آدرس اختصاصی
 امکان ثبت کالا به مدت نامحدود و رایگان
 امکان فروش و ارسال کالا به سراسر کشور
 دریافت وجه تضمین شده از ارزان باما بدون نیاز به معامله در خیابان
 دریافت کل وجه کالا از خریدار قبل از مطلع کردن فروشنده جهت ارسال کالا
 فروش و ارسال تعداد نامحدود کالا بدون ترک خانه یا محل کار
 فروش کالا بصورت مزایده و پیشنهاد قیمت کمتر
 امکان مدیریت پیشرفته کالاها بصورت تکی و گروهین
 مخفی بودن ایمیل و تلفن جهت پیشگیری از مزاحمت
 سیستم پیشرفته حل اختلاف در صورت مشکل در فروش
 اطلاع به وسیله ارسال ایمیل و اس ام اس پس از فروش کالا
 امنیت بانوان در فروش کالا بدون ترک خانه و محل کار
 هزاران خریدار آماده برای خریدتگ ها :